Denka Lift DLX 15 - PROCHÁZKA CZ s.r.o., jeřáby, plošiny, manipulátory, Náchod, Rychnov, Jaroměř, Trutnov, Broumov, Hronov, Hronov, Dobruška

Přejít na obsah
Přívěsná plošina Denka Lift DLX 15
Pracovní výška 15 m
Stranový dosah 9 m
Nosnost 200 kg

Řada inovací nové pracovní plošiny DLX 15 byla směrována ke zlepšení manévrovatelnosti v pracovní oblasti a zmenšení transportních rozměrů.
Čištění oken, prořezávka stromů, práce na fasádách, střechách a budovách jsou pouze některými z oblastí použití, pro které je vhodná DLX 15. V celé pracovní oblasti s pracovní výškou 15 metrů a s maximálním stranovým dosahem 9 m může být pracovní koš zatížen hmotností 200 kg.
DLX 15 přichází na trh se zcela nově vyvinutým ovládáním. Veškeré ovládací funkce jsou nyní maximálně zjednodušeny, aby se obsluze práce ve výšce co nejvíce usnadnila. Vysoká kvalita, stabilita a jednoduchá konstrukce jsou důležitými vlastnostmi těchto zdvihacích zařízení. Proto byl již při vývoji a ve fázi konstrukce kladen vysoký důraz na příjemnou obsluhu, údržbu a kromě toho také na co nejvyšší bezpečnost pro obsluhu.
Technické údaje:
Pracovní výška: 15,00 m
Stranový dosah: 9,00 m
Nosnost koše: 200 kg
Pohon: 230 V
Přepravní délka: 6,40 m
Přepravní šířka: 1,63 m
Přepravní výška: 2,10 m
Hmotnost: 1 675 kg
Šířka podpěr při ustavení: 4,10 m
Pracovní oblast:
Technické údaje:
Návrat na obsah